Vetenskaplig kommitté

Utöver styrelsen granskas varje ansökan av minst två externa experter ur den vetenskapliga kommittén för beredande av ansökningar om medel. Nedan lista är över granskare som varit aktiva de senaste tre åren: 

Adnane Achour, Professor, Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet
Lars-Magnus Andersson, Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Rune Andersson, Professor, Avd för Infektionssjukdomar, Inst för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Torsten Berglund, MD, Socionom Folkhälsomyndigheten
Peter Bergman, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset
Tomas Bergström, Professor, Kliniskvirologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Leif Bertilsson, Professor Emeritus Klinisk farmakologi
Susanna Brighenti, Docent, Centrum för Infektionsmedicin (CIM), Karolinska Institutet
Judith Bruchfeld, Docent, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Ylva Böttiger, Professor, Klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Tina Dalianis, Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Christina Dalman, Professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Leif Dotevall, Regionläkare, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd, Västra Götaland
Ann Sofi Duberg, överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Liv Eidsmo, Docent, Dermatologi och venerologi, Karolinska Universitetssjukhuset, KI
Jaran Eriksen, MD PhD, Klinisk farmakologi, laboratoriemedicin, Global hälsa/Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Kristina Eriksson, Professor, Reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs Universitet
Lars E. Eriksson, Docent, Karolinska Institutet och London City University
Joakim Esbjörnsson, Associate Senior Lecturer, Avd för medicinsk mikrobiologi, Lunds Universitet
Birgitta Essén, Professor, Internationell mödra- och barnhälsovård, Uppsala Universitet
Elisabeth Faxelid, Professor, Reproduktiv och perinatal omvårdnad, Karolinska Institutet
Leo Flamholc, överläkare infektionssjukdomar, Malmö Universitetssjukhus
Hans Gaines, Docent, Förvaltare Svenskt Laboratorienätverk inom Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten
Jan Gerstoft, Professor, Klinisk virologi, Köpenhamns Universitet, Rikshospitalet
Jorma Hinkula, Professor, Virologi, Linköpings Universitet
Birgitta Holmgren, PhD, Klinisk mikrobiologi, Skånes Universitetssjukhus
Annika Karlsson, Docent, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Institutet
Gunilla Karlsson Hedestam, Professor, Immunologi, Karolinska Institutet
Asli Kulane, Docent, Karolinska Institutet
Dag Kvale, Professor, Infektionsmedicinska avdelningen, Oslo Universitetssjukhus och Oslo Universitet
Marie Larsson, Professor, Mikrobiologi, Linköpings Universitet
Johan Lennerstrand, Docent, Klinisk mikrobiologi, Uppsala Universitet
Magnus Lindh, Professor, Avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Lars Lindquist, Professor, Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet
Bengt Ljungberg, Docent, Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Karin Loré, Professor, Infektionsmedicin, Karolinska Institutet
Gerald McInerney, Docent Virologi, Karolinska Institutet
Patrik Medstrand, Professor, Klinisk virologi, Lunds Universitet
Åsa Mellgren, Överläkare Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
Fredrik Månsson, MD, PhD, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Lars Navér, Docent, Tema Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Charlotta Nilsson, Docent, Folkhälsomyndigheten
Peter Nilsson, Professor, Klinisk Forskningsenhet, VO Internmedicin, Skånes Universitetssjukhus Malmö
Lena Nilsson-Schönnesson, Docent, Leg psykolog, Karolinska Institutet
Gunnar Norkrans, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sigvard Olofsson, Professor Virologi, Göteborgs Universitet
Lars Ostergaard, Professor, Infektionsmedicinska avd, Århus Universitetssjukhus
Karin Pettersson, Överläkare, Obstetrik, Karolinska Institutet
Johan Sandberg, Professor, Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet
Stefan Schwartz, Professor, Medicinsk Mikrobiologi, Lunds Universitet
Susanna Skaffman, Överläkare, Specialist i psykiatri, vo Specialistvård/Infektion, Södersjukhuset
Peter Stenvinkel, Professor, Enheten för medicinska njursjukdomar, Institutionen för kliniskt vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet
Bo Svennerholm, Professor, Infektionskliniken/Klinisk virologi, Göteborgs Universitet
Matti Sällberg, Professor, Immunologi, Karolinska Institutet
Magnus Unemo, Docent, Avd för Mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro
Nina Weis, Docent, Köpenhamns Universitetssjukhus, Hvidovre
Johan Westin, Professor, Avd för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Anders Widell, Överläkare, Inst. Translationell Medicin. Klinisk Virologi, Lunds Universitet
Veronica Svedhem, Docent, InfCareHIV och InfCareHepatit, Karolinska Universitetssjukhus
Jan Vesterbacka, Bitr överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Agnes Vold, Professor, Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet