Vetenskaplig kommitté

Utöver styrelsen granskas varje ansökan av minst två externa experter ur den vetenskapliga kommittén för beredande av ansökningar om medel. Nedan lista är över granskare som varit aktiva de senaste tre åren: 

Jan Albert, Karolinska Institutet
Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten
Sören Andersson, Folkhälsomyndigheten
Per Björkman, Lunds Universitet
Niklas Björkström, Karolinska Institutet
Marcus Buggert, Karolinska Institutet
Christina Carlander, Karolinska Institutet
Benedict Chambers, Karolinska Institutet
Franscesca Chiodi, Karolinska Institutet
Christina Dalman, Karolinska Institutet
Robert van Domselaar, Karolinska Institutet
Arvid Edén, Göteborgs Universitet
Olof Elvstam, Lunds Universitet
Jaran Eriksen, Karolinska Institutet
Joakim Esbjörnsson, Lunds Universitet
Mattias Forsell, Umeå Universitet
Lina Davies Forsman, Karolinska Institutet
Vanda Friman, Göteborgs Universitet
Inga Fröding, Karolinska Institutet
Jan Gerstoft, Köpenhamns Universitet
Christian Giske, Karolinska Institutet
Sara Gredmark Russ, Karolinska Institutet
Quirin Hammer, Karolinska Institutet
Ali Harandi, Göteborgs Universitet
Helena Hervius Askling, Göteborgs Universitet
Malin Holm, Oslo Universitet
Mats Jerkeman, Lunds Universitet
Annika Karlsson, Karolinska Institutet
Ole Kirk, Köpenhamns Universitet
Dag Kvale, Oslo Universitet
Martin Kåberg, Karolinska Institutet
Simon Larsson, Göteborgs Universitet
Johan Lennerstrand, Uppsala Universitet
Per Ljungman, Karolinska Institutet
Karin Loré, Karolinska Institutet
Johan Lundin, Karolinska Institutet
Patrik  Medstrand, Lunds Universitet
Åsa Mellgren, Göteborgs Universitet
Catharina Missailidis, Karolinska Institutet
Fredrik Månsson, Lunds Universitet
Lars Navér, Karolinska Institutet
Ujjwal Neogi, Karolinska Institutet
Faustine Nkulu, Umeå Universitet
Helena Nordenstedt, Karolinska Institutet
Kristina Nyström, Göteborgs Universitet
Lars Ostergaard, Århus Universitet
Sarah Palmer, University of Sydney
Marianne Quiding, Göteborgs Universitet
Susanne Rautiainen, Karolinska Institutet
Anton Reepalu, Lunds Universitet
Dag Henrik Reikvam, Oslo Universitet
Johanna Rubin, Karolinska Institutet
Gülsen Sahin Özkaya, Lunds Universitet
Johan Sandberg, Karolinska Institutet
Anna-Lena    Spetz, Stockholms Universitet
Susanne Strömdahl, Karolinska Institutet
Veronica Svedhem, Karolinska Institutet
Sverker Svensjö, Karolinska Institutet
Peter Svensson, Karolinska Institutet
Eva Sverremark Ekström, Stockholms Universitet
Jacob Theorell, Karolinska Institutet
Annelie Tjernlund, Karolinska Institutet
Martin Tolstrup, Århus Universitet
Johan Ursing, Karolinska Institutet
Anders Vahlne, Karolinska Institutet
Jan Vesterbacka, Karolinska Institutet
Nina Weis, Köpenhamns Universitet