Beviljade anslag 2021-2022

Oktober 2022
 • Angelica Palm, Lunds universitet 
  Identifying and comparing differences in HIV specific T-cell responses to HIV-1 and HIV-2
  200 000 kr 
 • Yunia Mayanja, Karolinska Institutet 
  Improving HIV Prevention among Adolescent Girls and Young Women in Kampala, Uganda
  200 000 kr
 • Oskar Olsson, Lunds universitet 
  Do small-non coding RNAs have potential as plasma biomarkers for tuberculosis in people with HIV?
  200 000 kr
 • Josefina Robertson, Göteborgs universitet 
  Immunaktivering hos HIV-pos MSM med ART, HIV-neg MSM med PrEP samt HIV-neg friska kontroller
  200 000 kr
 • Jan Vesterbacka, Karolinska Institutet 
  Improving care of diabetes and overweight in people living with HIV
  242 000 kr
 • Christina Carlander, Karolinska Institutet Immunologisk non-respons trots viral suppression- förekomst och riskfaktorer
  257 000 kr

Mars 2022
 • Bianca Jütte, Karolinska Institutet
  Assessment of the proviral reservoir for personalised HIV-1 treatment towards a functional cure 
  200 000 kr
 • Finn Filén, Södersjukhuset
  Utvärdering av Venhälsans PrEP-program
  300 000 kr
Oktober 2021
 • Maria Lindh, Södra Älvsborgs Sjukhus
  Behandlingseffekt och läkemedelsval hos kvinnor som lever med HIV i Sverige
  200.000 kr
 • Robert van Domselaar, Karolinska Institutet
  NK celler för indirekt shock-and-kill-strategi vid behandling av HIV-1
  200.000 kr
 • Rafael Cena Diez, Karolinska Institutet
  Anti-HIV-1 dipeptide WG-am: mechanism and effectivity against drug resistant isolates
  200.000 lr
 • Stina Malmström, Region Västmanland
  Hiv och lymfom 
  200.000 kr
 • Mathias Franzén Boger, Karolinska Institutet
  Safety evaluation of a microbicide compound against HIV infection 
  200.000 kr
 • Vilde Kaldhusdal, Karolinska Institutet
  Identifying molecular signals in the genital mucosa of women using the hormonal contraceptive DMPA 
  200.000 kr
Mars 2021
 • Klara Sondén, Karolinska Institutet   
  Travel to subtropical and tropical areas as indicator of HIV risk – a study of febrile patients
  100.000 kr 
 • Amanda Arnell, Göteborgs Universitet
  The use of artificial intelligence (AI) in cervical cancer screening in HIV+ women
  100.000 kr  
 • Piotr Nowak, Karolinska Institutet
  The impact of microbiome and HIV-reservoir on immunological response to vaccination against SARS-CoV
  100.000 kr 
 • Marion Humbert, Karolinska Institutet
  T cell immunity in perinatally HIV-1 infected children undergoing antiretroviral treatment
  100.000 kr 
 • Elin  Jones, Karolinska Institutet
  Hiv-behandling av gravida kvinnor och dess inverkan på immunförsvaret och barnets utveckling
  200.000 kr

Stina Malmström forskar om ökad risk för lymfom bland personer som lever med hiv

Personer som lever med hiv har en ökad risk för cancer, särskilt cancer som associeras till infektioner. Exempel på detta är livmoderhalscancer och analcancer som är kopplat till humant papillomvirus (HPV) samt flera olika lymfom som drivs av Epstein-Barr virus (EBV). Vår forskargrupp har precis kartlagt cancer hos personer som lever med hiv i Sverige och planerar nu att titta mer specifikt på lymfom i samma grupp jämfört med hiv-negativa individer. Många tidigare studier saknar data avseendegraden av immunbrist, hur många som har en välbehandlad hiv samt andra hiv-relaterade faktorer som kan påverka risk för lymfom. De flesta tidigare studier inkluderar mestadels vita män i USA vilket inte representerar individer som lever med hiv i stort och framför allt saknas data på kvinnor med hiv. Det saknas också studier som tittar på socioekonomiska data vilket vi har tillgång till i vår studie. Vi har hämtat data från flera befolknings/hälsoregister och med hjälp av dessa data är vårt mål att kartlägga lymfom hos individer i Sverige som lever med hiv, vilket kan komma att bidra till bättre riktlinjer för prevention och behandling av lymfom hos individer som lever med hiv.

Alla beviljade anslag sedan 2002 i .pdf