Beviljade anslag 2019-2021

Mars 2021
 • Klara Sondén, Karolinska Institutet   
  Travel to subtropical and tropical areas as indicator of HIV risk – a study of febrile patients
  100.000 kr 
 • Amanda Arnell, Göteborgs Universitet
  The use of artificial intelligence (AI) in cervical cancer screening in HIV+ women
  100.000 kr  
 • Piotr Nowak, Karolinska Institutet
  The impact of microbiome and HIV-reservoir on immunological response to vaccination against SARS-CoV
  100.000 kr 
 • Marion Humbert, Karolinska Institutet
  T cell immunity in perinatally HIV-1 infected children undergoing antiretroviral treatment
  100.000 kr 
 • Elin  Jones, Karolinska Institutet
  Hiv-behandling av gravida kvinnor och dess inverkan på immunförsvaret och barnets utveckling
  200.000 kr
Oktober 2020
 • Peter Thelin Schmidt, Ersta Sjukhus
  Ny metod för skonsam behandling av anal precancer
  200.000 SEK
 • Peter Svensson, Karolinska Institutet
  Reactivation potential of the latent reservoir after long-term ART and its importance for HIV cure
  200.000 SEK
 • Oscar Kieri, Karolinska Universitetssjukhuset
  Characterization of the HIV gut reservoir and its changes during ART
  Summa: 100.000 SEK
 • Oskar Olsson, Lunds Universitet
  Aktivetet av indoleamin-2,3- diogyxenas som biomarkör för tuberkulos hos personer med HIV
  Summa: 200.000 SEK
 • Gabriella Edfeldt, Karolinska Institutet
  Host-bacteria characterization to unravel links between vaginal dysbiosis and HIV risk
  100.000 SEK
 • Martin Kåberg, Karolinska Institutet och Sprututbytet i Stockholm
  HIV among people who inject drugs (PWID) in Stockholm - Prevalence, Incidence and Treatment Outcome
  200.000 SEK
 • Shilpa Ray, Karolinska Institutet
  Are microbiome changes responsible for the weight gain in individuals treated with dolutegravir?
  100.000 SEK
Mars 2020
 • Gaetano Marrone, Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi
  HIV and Ageing - Prevention of coronary artery disease among People living with HIV    
  200.000 kr
 • Rafael Cena Diez, Karolinska Institutet, Labmed
  Are there HIV subtype differences in drug resistance to integrase strand transfer inhibitors, INSTI?       
  200.000 kr        
Oktober 2019
 • Frideborg Bradley, Karolinska Institutet
  Delineating molecular mechanisms for how the genital microbiome affects the cervical mucosa
  200.000 kr
 • Katarina Johansson Århem, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Infektionskliniken
  Assessing mental health and quality of Life in Ugandan adolescents. Are we reaching the 4th 90 goal?
  200.000 kr
 • Annelie Tjernlund, Karolinska Institutet
  Spatial visualization of mucosal immune protection against sexually transmitted HIV
  200.000 kr
 • Anna Kågesten, Karolinska Institutet
  Unintended pregnancies and contraceptive use among HIV-positive postpartum women in urban Tanzania
  200.000 kr
 • Lisa Norrgren, Göteborgs Universitet
  Time Preferences and Medical Adherence: A Study of HIV Positive Patients in Sweden
  100.000 kr
 • Maria Röhl, Karolinska Institutet
  A novel concept of safety evaluation of a rectal microbicide in healthy volunteers
  200.000 kr

Mars 2019
 • Christina Carlander, Karolinska Institutet
  Employment status of people living with and without HIV in Sweden
  200.000 kr
 • Olof Elvstam, Lunds universitet
  Is low-level viremia during ART associated with increased risk of death and serious non-AIDS events?
  200.000 kr
 • Jaran Eriksen, Karolinska Institutet
  Effects of co-administration of antiretroviral treatment and anticonvulsants on clinical outcomes
  200.000 kr
 • Marcus Buggert, Karolinska Institutet
  Defining viral control mechanisms of resident memory T cells in HIV-infected lymphoid tissues
  200.000 kr
 • Maike Sperk, Karolinska Institutet
  Omics study of persons on preexposure prophylaxis
  200.000 kr

 

Alla beviljade anslag sedan 2002 i .pdf 

Aktuella projekt

Christina Carlander är infektionsläkare och forskare i Anders Sönnerborgs grupp på Karolinska Institutet sedan drygt två år tillbaka. Hennes forskning fokuserar på Humant papilloma virus (HPV)-relaterad cancer hos HIV-infekterade. Det är väl känt att HIV-infekterade kvinnor har en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer och dess förstadier. Fram tills nu har det varit okänt hur förekomsten ser ut bland HIV-infekterade kvinnor i Sverige. I en delstudie, på väg att avslutas, visar Christinas grupp att efter 18 års uppföljning har 22% av de HIV-infekterade fått allvarliga förstadier till livmoderhalscancer (CIN2+) jämfört med 3% för HIV-negativa, vilket motsvarar en mer än 9 gånger ökad risk. I delstudien fann man även att många HIV-infekterade kvinnor hade fått diagnosen allvarligt förstadium, varierande tid, innan de fick sin HIV-diagnos. I internationella och nationella HIV-guidelines rekommenderas HIV-testning vid konstaterad HIV-indikatorsjukdom såsom allvarligt förstadium till livmoderhalscancer, men erfarenheten är att detta efterföljs dåligt i praktiken i Sverige. Att HIV-patienter kommer sent till HIV-diagnos är ett redan konstaterat problem i Sverige, vilket i syn tur leder till ökad sjuklighet, ökad dödlighet och ökad risk för smitta. Målet med det aktuella projektet är att bedöma risken för att ha haft ett tidigare allvarligt förstadium till livmoderhalscancer om man senare diagnosticeras med HIV. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till mer kunskap, ökad frekvens av HIV-testning vid HIV-indikatorsjukdom och därmed minskad risk att komma sent till HIV-diagnos.