Beviljade anslag 2019-2021

Mars 2022
 • Bianca Jütte, Karolinska Institutet
  Assessment of the proviral reservoir for personalised HIV-1 treatment towards a functional cure 
  200 000 Kr
 • Finn Filén, Södersjukhuset
  Utvärdering av Venhälsans PrEP-program
  300 000 Kr
Oktober 2021
 • Maria Lindh, Södra Älvsborgs Sjukhus
  Behandlingseffekt och läkemedelsval hos kvinnor som lever med HIV i Sverige
  200.000 kr
 • Robert van Domselaar, Karolinska Institutet
  NK celler för indirekt shock-and-kill-strategi vid behandling av HIV-1
  200.000 kr
 • Rafael Cena Diez, Karolinska Institutet
  Anti-HIV-1 dipeptide WG-am: mechanism and effectivity against drug resistant isolates
  200.000 lr
 • Stina Malmström, Region Västmanland
  Hiv och lymfom 
  200.000 kr
 • Mathias Franzén Boger, Karolinska Institutet
  Safety evaluation of a microbicide compound against HIV infection 
  200.000 kr
 • Vilde Kaldhusdal, Karolinska Institutet
  Identifying molecular signals in the genital mucosa of women using the hormonal contraceptive DMPA 
  200.000 kr
Mars 2021
 • Klara Sondén, Karolinska Institutet   
  Travel to subtropical and tropical areas as indicator of HIV risk – a study of febrile patients
  100.000 kr 
 • Amanda Arnell, Göteborgs Universitet
  The use of artificial intelligence (AI) in cervical cancer screening in HIV+ women
  100.000 kr  
 • Piotr Nowak, Karolinska Institutet
  The impact of microbiome and HIV-reservoir on immunological response to vaccination against SARS-CoV
  100.000 kr 
 • Marion Humbert, Karolinska Institutet
  T cell immunity in perinatally HIV-1 infected children undergoing antiretroviral treatment
  100.000 kr 
 • Elin  Jones, Karolinska Institutet
  Hiv-behandling av gravida kvinnor och dess inverkan på immunförsvaret och barnets utveckling
  200.000 kr
Oktober 2020
 • Peter Thelin Schmidt, Ersta Sjukhus
  Ny metod för skonsam behandling av anal precancer
  200.000 SEK
 • Peter Svensson, Karolinska Institutet
  Reactivation potential of the latent reservoir after long-term ART and its importance for HIV cure
  200.000 SEK
 • Oscar Kieri, Karolinska Universitetssjukhuset
  Characterization of the HIV gut reservoir and its changes during ART
  Summa: 100.000 SEK
 • Oskar Olsson, Lunds Universitet
  Aktivetet av indoleamin-2,3- diogyxenas som biomarkör för tuberkulos hos personer med HIV
  Summa: 200.000 SEK
 • Gabriella Edfeldt, Karolinska Institutet
  Host-bacteria characterization to unravel links between vaginal dysbiosis and HIV risk
  100.000 SEK
 • Martin Kåberg, Karolinska Institutet och Sprututbytet i Stockholm
  HIV among people who inject drugs (PWID) in Stockholm - Prevalence, Incidence and Treatment Outcome
  200.000 SEK
 • Shilpa Ray, Karolinska Institutet
  Are microbiome changes responsible for the weight gain in individuals treated with dolutegravir?
  100.000 SEK
Mars 2020
 • Gaetano Marrone, Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi
  HIV and Ageing - Prevention of coronary artery disease among People living with HIV    
  200.000 kr
 • Rafael Cena Diez, Karolinska Institutet, Labmed
  Are there HIV subtype differences in drug resistance to integrase strand transfer inhibitors, INSTI?       
  200.000 kr        
Oktober 2019
 • Frideborg Bradley, Karolinska Institutet
  Delineating molecular mechanisms for how the genital microbiome affects the cervical mucosa
  200.000 kr
 • Katarina Johansson Århem, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Infektionskliniken
  Assessing mental health and quality of Life in Ugandan adolescents. Are we reaching the 4th 90 goal?
  200.000 kr
 • Annelie Tjernlund, Karolinska Institutet
  Spatial visualization of mucosal immune protection against sexually transmitted HIV
  200.000 kr
 • Anna Kågesten, Karolinska Institutet
  Unintended pregnancies and contraceptive use among HIV-positive postpartum women in urban Tanzania
  200.000 kr
 • Lisa Norrgren, Göteborgs Universitet
  Time Preferences and Medical Adherence: A Study of HIV Positive Patients in Sweden
  100.000 kr
 • Maria Röhl, Karolinska Institutet
  A novel concept of safety evaluation of a rectal microbicide in healthy volunteers
  200.000 kr

Mars 2019
 • Christina Carlander, Karolinska Institutet
  Employment status of people living with and without HIV in Sweden
  200.000 kr
 • Olof Elvstam, Lunds universitet
  Is low-level viremia during ART associated with increased risk of death and serious non-AIDS events?
  200.000 kr
 • Jaran Eriksen, Karolinska Institutet
  Effects of co-administration of antiretroviral treatment and anticonvulsants on clinical outcomes
  200.000 kr
 • Marcus Buggert, Karolinska Institutet
  Defining viral control mechanisms of resident memory T cells in HIV-infected lymphoid tissues
  200.000 kr
 • Maike Sperk, Karolinska Institutet
  Omics study of persons on preexposure prophylaxis
  200.000 kr

Stina Malmström forskar om ökad risk för lymfom bland personer som lever med hiv

Personer som lever med hiv har en ökad risk för cancer, särskilt cancer som associeras till infektioner. Exempel på detta är livmoderhalscancer och analcancer som är kopplat till humant papillomvirus (HPV) samt flera olika lymfom som drivs av Epstein-Barr virus (EBV). Vår forskargrupp har precis kartlagt cancer hos personer som lever med hiv i Sverige och planerar nu att titta mer specifikt på lymfom i samma grupp jämfört med hiv-negativa individer. Många tidigare studier saknar data avseendegraden av immunbrist, hur många som har en välbehandlad hiv samt andra hiv-relaterade faktorer som kan påverka risk för lymfom. De flesta tidigare studier inkluderar mestadels vita män i USA vilket inte representerar individer som lever med hiv i stort och framför allt saknas data på kvinnor med hiv. Det saknas också studier som tittar på socioekonomiska data vilket vi har tillgång till i vår studie. Vi har hämtat data från flera befolknings/hälsoregister och med hjälp av dessa data är vårt mål att kartlägga lymfom hos individer i Sverige som lever med hiv, vilket kan komma att bidra till bättre riktlinjer för prevention och behandling av lymfom hos individer som lever med hiv.

Alla beviljade anslag sedan 2002 i .pdf