Stina Malmström forskar om ökad risk för lymfom bland personer som lever med hiv

Stina Malmström forskar om ökad risk för lymfom bland personer som lever med hiv
Personer som lever med hiv har en ökad risk för cancer, särskilt cancer som associeras till infektioner. Exempel på detta är livmoderhalscancer och analcancer som är kopplat till humant papillomvirus (HPV) samt flera olika lymfom som drivs av Epstein-Barr virus (EBV). Vår forskargrupp har precis kartlagt cancer hos personer som lever med hiv i Sverige och planerar nu att titta mer specifikt på lymfom i samma grupp jämfört med hiv-negativa individer. Många tidigare studier saknar data avseendegraden av immunbrist, hur många som har en välbehandlad hiv samt andra hiv-relaterade faktorer som kan påverka risk för lymfom. De flesta tidigare studier inkluderar mestadels vita män i USA vilket inte representerar individer som lever med hiv i stort och framför allt saknas data på kvinnor med hiv. Det saknas också studier som tittar på socioekonomiska data vilket vi har tillgång till i vår studie. Vi har hämtat data från flera befolknings/hälsoregister och med hjälp av dessa data är vårt mål att kartlägga lymfom hos individer i Sverige som lever med hiv, vilket kan komma att bidra till bättre riktlinjer för prevention och behandling av lymfom hos individer som lever med hiv.