Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds integritetspolicy

1. Inledning
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds mål är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 och då gäller som lag i alla EU:s medlemsländer.  Dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.
 
2. Personuppgiftsansvarig
Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond, organisationsnummer 802013-5953, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats.
 
3. När samlar vi in dina personuppgifter?
·   När du ger en gåva till Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
·   När du ansöker om forskningsanslag från Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
·   När du ger ditt medgivande till att delta i den vetenskapliga kommittén för beredande av ansökningar om medel
 
4. Vilka uppgifter samlar vi in?
De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva eller köper något från vår webbplats kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara, men normalt sparas dessa uppgifter endast hos våra två banker, Handelsbanken och Nordea. När en person ansöker om forskningsanslag från Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond samlar vi även in information om sökandens meriter.
 
5. Vad använder vi uppgifterna till?
Vissa uppgifter om anslagsmottagare och deras forskningsprojekt lägger vi delvis ut på denna webbplats. Personuppgifterna lagras och behandlas även i ansökningssystemet för att administrera ansökningar. Ansökningarna administreras av stiftelsens handläggare och kan också komma att lämnas ut till externa utvärderare.
När du ger en gåva, startar en insamling eller köper något från vår webbplats, söker forskningsanslag eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att spara dina personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för uppföljning och utveckling av Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds verksamhet.
 
6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Läkare mot AIDS Forskningsfond kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
 
7. Barns personuppgifter
Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.
 
8. Länkar till externa webbplatser
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Stiftelsen. Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
 
10. Rätt att begära information och rättelser
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfonds behandlar dina personuppgifter.
 
11. Kontaktinformation till Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
Har du frågor om Läkare mot AIDS Forskningsfond behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på följande sätt:
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond
Box 5610, 114 86 Stockholm
 
12. Säkerhet
Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
 
13. Användning av kakor (cookies)
I syfte att förbättra vår webbplats använder Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används.