Stiftelsen ökar anslag till  HIV/AIDS-forskning

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond, har under mer än 30 års tid bidragit till svensk HIV- och AIDS-forskning genom att dela ut mer än 26 miljoner kronor till hundratals olika forskningsprojekt. Genom generösa donationer kan vi nu intensifiera denna stöttning och kommer från och med ansökningsomgången hösten 2021 kunna stödja projekt med större anslag, upp till 400 000 kr. Vi hoppas att denna satsning ska motivera flera innovativa och translationella projekt. HIV- och AIDS-forskning behövs. Läs mer!
 

Stina Malmström en av sex unga forskare som har beviljats anslag hösten 2021

Stina Malmström är ST-läkare på infektionskliniken i Region Västmanland. Hennes forskning handlar bland annat om ökad risk för lymfon bland  personer som lever med hiv. I kommande studie kommer man att jämföra gruppen med hivnegativa personer. Studien kommer även inkludera kvinnor och socioekonomiska data, områden inom vilka det råder brist på eller saknas data. Målet är att kartlägga lymfom hos individer i Sverige som lever med hiv, vilket kan komma att bidra till bättre riktlinjer för prevention och behandling av lymfom hos individer som lever med hiv. Läs mer! 

Aktuellt

Sju forskare har beviljats totalt 1,1 miljoner kronor av Forskningsfonden för HIV- och AIDS-relaterad forskning.
Läs mer!

Swisha, sms:a, sätt in ett bidrag via post-/bankgiro eller bli månadsgivare. Läs mer om hur du kan stödja vårt arbete här. Tack för ditt stöd!  

Swish: 123 900 6958 

Plusgiro: 900695-8
Bankgiro: 900-6958
Org.nr: 802013-5953