Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond har sedan 1987 stöttat unga forskare och forskning kring behandling, vaccin och prevention mot HIV och AIDS vid svenska universitet och sjukhus. Totalt har cirka 20 miljoner kronor delats ut till omkring 200 olika forskningsprojekt.

Forskningsframsteg inom hivforskning överförs till Covid-19-forskning

Hivforskare Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för Infektionsmedicin vid Karolinska Institutet, har lett en studie där immunologiska analyser har utförts på prover från drygt 200 personer, där många haft milda eller inga symptom av Covid-19. De ännu opublicerade resultaten visar att det finns ett aktivt immunförsvar av T-celler som bromsar viruset och talar därmed för att avsevärt fler personer som exponerats för coronaviruset SARS-CoV-2 uppvisar immunitet än vad som tidigare antagits när enbart antikroppstest använts. Detta har stor betydelse för framtida vaccinutveckling.  Läs mer!

Swisha, sms:a, sätt in ett bidrag via post-/bankgiro eller bli månadsgivare. Läs mer om hur du kan stödja vårt arbete här.
Tack för ditt stöd!  

Swish: 123 900 6958 

Plusgiro: 900695-8
Bankgiro: 900-6958
Org.nr: 802013-5953