Forskningsanslag

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond har sedan bildandet 1987 främjat klinisk behandlingsforskning, preventionsforskning och även grundforskning kring HIV och AIDS genom att:

  • stödja och uppmuntra seriös, innovativ och långsiktig forskning kring effektiv HIV-behandling, HIV-vaccin samt forskning kring HIV-prevention.
  • främja och därmed säkerställa en stadig tillväxt av nya forskare inom området genom att prioritera unga forskare och individer som nyligen påbörjat sin forskning och som kan ha svårare att få större anslag.
Totalt har över 26 miljoner kronor delats ut till mer än 400 olika forskningsprojekt.
Läs mer och ansök här.