Stiftelsen ökar anslag till  HIV/AIDS-forskning

HIV-forskning, behandling och förebyggande åtgärder har drabbats negativt av coronaviruspandemin. Trots att svensk sjukvård i stort lyckats upprätthålla en god vård har den, i ett globalt perspektiv, haft en negativ påverkan på sjukvården. Personer som lever med HIV löper generellt större risk för allvarlig sjukdom vid Covid-19. Detta beror på att HIV-infektion är associerat med följdsjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdom, vilka är riskfaktorer vid Covid-19. Många virusforskare har också styrt om sin forskning, från fokus på HIV till fokus på coronavirus. Detta har hjälpt till att snabba på framstegen inom coronavirusforskningen, inte minst framtagandet av vaccin, men har också därmed tagit resurser från HIV-forskningen. Vikten av HIV- och AIDS-forskning måste fortsatt ha hög prioritet. Det behövs fortfarande ökad kunskap för att minska spridningen av HIV och för att personer som bär på HIV kan förbli friska.

Vi, Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond, har i över 30 år bidragit till svensk HIV- och AIDS-forskning genom att dela ut mer än 26 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Tack vare generösa donationer kan vi från och med ansökningsomgången hösten 2021 öka vårt projektstöd med anslag upp till 400 000 kr. Vi hoppas att denna satsning ska motivera flera innovativa och translationella projekt. HIV- och AIDS-forskning behövs.

Forskningsanslag

Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond har sedan bildandet 1987 främjat klinisk behandlingsforskning, preventionsforskning och även grundforskning kring HIV och AIDS genom att:

  • stödja och uppmuntra seriös, innovativ och långsiktig forskning kring effektiv HIV-behandling, HIV-vaccin samt forskning kring HIV-prevention.
  • främja och därmed säkerställa en stadig tillväxt av nya forskare inom området genom att prioritera unga forskare och individer som nyligen påbörjat sin forskning och som kan ha svårare att få större anslag.
Läs mer och ansök här.