Stiftelsens styrelse och vetenskapliga kommitté består av några av landets mest framstående läkare, forskare och professorer inom området.

Styrelse

Docent Carl-Johan Treutiger
Ordförande
Överläkare på infektionskliniken på Venhälsan/Södersjukhuset samt docent vid Karolinska Institutet. Har 15 års samlad erfarenhet av HIV-infektionsvård samt bedriver forskning inom infektionssjukdomar. Styrelsemedlem i Stiftelsen sedan 2014.

Docent Per Björkman
Vice ordförande
Överläkare vid infektionskliniken i Malmö, Skånes universitetssjukhus. Har ca 25 års erfarenhet av vård av HIV-infekterade patienter i Sverige. Har även arbetat med introduktion av HIV-behandling i låginkomstländer i Afrika och Asien sedan 2003. Driver forskningsprojekt om HIV och tuberkulos vid hälsocentraler i Etiopien sedan 2010.

Professor Jan Albert
Kassör
Professor i smittskydd, speciellt virologi, vid Karolinska Institutet. Överläkare verksam vid Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Cirka 25 års erfarenhet från HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning. Forskningen har framförallt inriktats på studier av HIVs genetiska och biologiska variation, bl.a. molekylära   undersökningar av HIV-spridning samt utveckling och spridning av resistens mot bromsmediciner. Läs mer om Jans forskning.

Professor Kristina Broliden
Ledamot

Professor i infektionssjukdomar vid Karolinska Institutet och överläkare i klinisk virologi vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Kristina leder en forskargrupp med fokus på förebyggande aspekter på sexuell HIV-smitta. Immunologiska och molekylärvirologiska tekniker används för att studera slemhinneförändringar i genitala prover från individer som är exponerade för HIV, såsom kvinnliga och manliga sexuella partners till personer som lever med HIV.

Victor Dahl
Ledamot

Överläkare Sophie Ekman
Fundraiser

Skolöverläkare emeritus med nuvarande uppdrag som skolläkare på Christinaskolan på Lidingö. Huvudansvarig för Stiftelsens insamlingsverksamhet sedan 1987 då den startades. Hemsida: www.sophieekman.se

Professor Anna Mia Ekström
Ledamot
Professor i global infektionsepidemiologi med speciellt fokus på HIV-infektioner. Specialistläkare inom infektionssjukdomar med mottagningsverksamhet för patienter som lever med HIV på Karolinska universitetssjukhuset. Anna Mias forskningsgrupp på Karolinska Institutet studerar bland annat hur riktlinjer för HIV-prevention och behandling kan implementeras mer effektivt i svaga hälsosystem i låginkomstländer samt i grupper med högre risk för HIV-infektion. Läs mer om Anna Mias forskningsgrupp.

Professor Magnus Gisslén
Ledamot
Överläkare i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med långvarig erfarenhet av HIV-vård. Professor vid Göteborgs universitet där forskningen framför allt fokuserar på läkemedelsbehandling och diagnostik av HIV-infektioner. Har ett brett internationellt kontaktnät och är ledamot i Stiftelsen sedan år 2013.

Marianne Jansson
Ledamot

Docent Hans Norrgren
Ledamot
Docent som har arbetat som läkare på infektionskliniken i Lund sedan 1990, för närvarande som överläkare med inriktning på HIV, hepatit samt konsultverksamhet på övriga sjukhuset i Lund. Bodde i Guinea-Bissau i Västafrika mellan 1992 till 1995 och var engagerad i ett forskningsprojekt angående HIV-2. Är nu koordinator för detta projekt som successivt utvidgats att omfatta även HIV-1, HTLV-1 och andra sexuellt överförda infektioner.

Professor Anders Sönnerborg
Ledamot
Professor vid Karolinska Institutet. Överläkare vid infektionskliniken och det virologiska laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Ca 30 års erfarenhet från arbete med HIV-patienter, HIV-laboratoriediagnostik och HIV-forskning.

Dr. Aylin Yilmaz
Ledamot
Vårdenhetsöverläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med ansvar för inneliggande vård av personer som lever med HIV. Cirka femton års erfarenhet av HIV-infektionsvård. Bedriver forskning kring HIV-behandling, framförallt med inriktning på det centrala nervsystemet.

Hedersledamot

Med Dr / Överläkare Linda Morfeldt
Stiftelsens förste ordförande och en av dess grundare. Var som HIV-läkare och aktivist oerhört viktig för att sätta ljuset på HIV/AIDS problemet och bidra till att HIV-patienter får en bra och värdig vård. Har numera dragit sig tillbaka och har ingen aktiv roll i Stiftelsen.

Kansli

Karin Johnsdotter
Sveriges Läkarförbund

Webbansvarig

Marie Dahlberg, MSc
Webbansvarig
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet


 

Tidigare ordförande och styrelseledamöter 1987-2014

Vetenskaplig kommitté

Utöver styrelsen granskas varje ansökan av minst två externa experter ur den vetenskapliga kommittén för beredande av ansökningar om medel.

Adnane Achour, Professor, Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet
Lars-Magnus Andersson, Docent, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Rune Andersson, Professor, Avd för Infektionssjukdomar, Inst för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Torsten Berglund, MD, Socionom Folkhälsomyndigheten
Peter Bergman, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset
Tomas Bergström, Professor,Kliniskvirologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Leif Bertilsson, Professor Emeritus Klinisk farmakologi
Jonas Blomberg,Professor, Klinisk mikrobiologi, Uppsala Universitet
Susanna Brighenti, Docent, Centrum för Infektionsmedicin (CIM), Karolinska Institutet
Judith Bruchfeld, Docent, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Ylva Böttiger, Professor, Klinisk farmakologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Tina Dalianis, Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet
Christina Dalman, Professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Leif Dotevall, Regionläkare, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd, Västra Götaland
Ann Sofi Duberg, överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Liv Eidsmo, Docent, Dermatologi och venerologi, Karolinska Universitetssjukhuset, KI
Jaran Eriksen, MD PhD, Klinisk farmakologi, laboratoriemedicin, Global hälsa/Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Kristina Eriksson, Professor, Reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs Universitet
Lars E. Eriksson, Docent, Karolinska Institutet och London City University
Joakim Esbjörnsson, Associate Senior Lecturer, Avd för medicinsk mikrobiologi, Lunds Universitet
Birgitta Essén, Professor, Internationell mödra- och barnhälsovård, Uppsala Universitet
Elisabeth Faxelid, Professor, Reproduktiv och perinatal omvårdnad, Karolinska Institutet
Leo Flamholc, överläkare infektionssjukdomar, Malmö Universitetssjukhus
Hans Gaines, Docent, Förvaltare Svenskt Laboratorienätverk inom Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten
Jan Gerstoft, Professor, Klinisk virologi, Köpenhamns Universitet, Rikshospitalet
Jorma Hinkula, Professor, Virologi, Linköpings Universitet
Birgitta Holmgren, PhD, Klinisk mikrobiologi, Skånes Universitetssjukhus
Marianne Jansson, Docent, Medicinsk mikrobiologi, Lunds Universitet
Annika Karlsson, Docent, Klinisk mikrobiologi, Karolinska Institutet
Gunilla Karlsson Hedestam, Professor, Immunologi, Karolinska Institutet
Asli Kulane, Docent, Karolinska Institutet
Dag Kvale, Professor, Infektionsmedicinska avdelningen, Oslo Universitetssjukhus och Oslo Universitet
Marie Larsson, Professor, Mikrobiologi, Linköpings Universitet
Johan Lennerstrand, Docent, Klinisk mikrobiologi, Uppsala Universitet
Magnus Lindh, Professor, Avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Lars Lindquist, Professor, Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet
Bengt Ljungberg, Docent, Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Karin Loré, Professor, Infektionsmedicin, Karolinska Institutet
Gerald McInerney, Docent Virologi, Karolinska Institutet
Patrik Medstrand, Professor, Klinisk virologi, Lunds Universitet
Åsa Mellgren, Överläkare Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
Fredrik Månsson, MD, PhD, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Lars Navér, Docent, Tema Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset
Charlotta Nilsson, Docent, Folkhälsomyndigheten
Peter Nilsson, Professor, Klinisk Forskningsenhet, VO Internmedicin, Skånes Universitetssjukhus Malmö
Lena Nilsson-Schönnesson, Docent, Leg psykolog, Karolinska Institutet
Gunnar Norkrans, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Piotr Novak, MD, Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet
Sigvard Olofsson, Professor Virologi, Göteborgs Universitet
Lars Ostergaard, Professor, Infektionsmedicinska avd, Århus Universitetssjukhus
Karin Pettersson, Överläkare, Obstetrik, Karolinska Institutet
Johan Sandberg, Professor, Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet
Stefan Schwartz, Professor, Medicinsk Mikrobiologi, Lunds Universitet
Susanna Skaffman, Överläkare, Specialist i psykiatri, vo Specialistvård/Infektion, Södersjukhuset
Peter Stenvinkel, Professor, Enheten för medicinska njursjukdomar, Institutionen för kliniskt vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet
Bo Svennerholm, Professor, Infektionskliniken/Klinisk virologi, Göteborgs Universitet
Matti Sällberg, Professor, Immunologi, Karolinska Institutet
Magnus Unemo, Docent, Avd för Mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro
Nina Weis, Docent, Köpenhamns Universitetssjukhus, Hvidovre
Johan Westin, Professor, Avd för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet
Överläkare Anders Widell, Inst. Translationell Medicin. Klinisk Virologi, Lunds Universitet
Veronica Svedhem, Docent, InfCareHIV och InfCareHepatit, Karolinska Universitetssjukhus
Jan Vesterbacka, Bitr överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Agnes Vold, Professor, Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet