FRII rapportering

2018

Effektrapport

Måluppfyllelse

Riskanalys

Kapitalförvaltningspolicy

Utvärdering

Årsredovisning

Insamlingspolicy

Tillsättning av styrelse